Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań można odstąpić od umowy (dokonać zwrotu) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie produktu.

Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z poniższego formularza, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy Państwu skorzystanie z kroków opisanych poniżej:

 • wypełnić oświadczenie odstąpienia od umowy przesłane Klientowi wraz z produktem. Można je również pobrać i wydrukować: Formularz zwrotu
 • wysłać drogą mailową informację dotyczącą skorzystania z przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy z tekstem w temacie: ZWROT numer zamówienia (tutaj prosimy podać numer swojego zamówienia) na adres info@polishcustomknives.pl ;
 • spakować produkt do zwrotu i dołączyć wypełnione oświadczenie oraz dowód zakupu. Można wykorzystać oryginalne opakowanie; i
 • odesłać produkt przesyłką opłaconą przez Klienta na adres: Firma Konfekcyjna Dziekański Maciej Dziekański 

  ul. Topazowa 33, 62-081 Baranowo

W ciągu 14 dni kalendarzowych, Klient otrzyma zwrot należności za dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. 

 

Wymiana produktu

Wymiana produktu zakupionego w sklepie internetowym www.polishcustomknives.pl polega na zwróceniu go zgodnie z procedurą zwrotu i złożeniu nowego zamówienia.

 

Reklamacje

Każdy produkt kupiony w sklepie internetowym www.polishcustomknives.pl może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową.

Reklamację można złożyć w następujący sposób:

 • wydrukować i wypełnić oświadczenie Formularz reklamacyjny;
 • wysłać wiadomość dotyczącą zgłoszenia reklamacji z tekstem w temacie: REKLAMACJA numer zamówienia (tutaj prosimy podać numer swojego zamówienia) na adres info@polishcustomknives.pl ;
 • spakować produkt wraz z wydrukowanym i wypełnionym oświadczeniem oraz dowodem zakupu; i
 • odesłać go przesyłką na adres: Firma Konfekcyjna Dziekański Maciej Dziekański 

  ul. Topazowa 33, 62-081 Baranowo

Firma Konfekcyjna Dziekański Maciej Dziekański  rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o stanie realizacji reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Firma Konfekcyjna Dziekański Maciej Dziekański  wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego produktu.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 

Szczegółowe informacje na temat zwrotu i wymiany produktów, jak również ich reklamacji można znaleźć w naszym Regulaminie.